De tekst, rechtsboven, is niet op de boekbindster van toepassing